PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ RỪNG VÀ CAM KẾT THU NHẬP

Khách hàng đầu tư đất rừng sản xuất và tự triển khai khai thác trồng trọt , chăm sóc và thu hoạch …

 • Pháp lý rõ ràng minh bạch, sang tên công chứng ngay nếu khách hàng thanh toán đủ
 • Phương án này khách hàng tự khai thác theo nhu cầu của mình. Có phân biệt ranh giới đất rừng
 • Khách hàng quản lý và khai thác, đảm bảo an toàn, trật tự vệ sinh, không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định chung về bảo vệ và phát triển rừng của địa phương
 • Khách hàng được chuyên gia hỗ trợ tư vấn chọn cây giống, tư vấn kỹ thuật trồng trọt và khai thác
Sổ Đỏ Trao Tay
Sổ Đỏ Trao Tay

Khách hàng đầu tư và Công ty quản lý, khai thác có cam kết

 • Pháp lý rõ ràng minh bạch, sang tên công chứng ngay nếu khách hàng thanh toán đủ
 • Phương án này khách hàng sẽ ủy quyền cho Công ty triển khai trồng cây và khai thác. Đảm bảo mức lợi tức như cam kết (theo chính sách quản lý và đầu tư)
 • Cam kết 3 chu kỳ, 5 năm/chu kỳ, doanh thu đạt tối thiểu là 150 triệu/ha, Phần thặng dư chia theo chỉ lệ 50/50
 • Đảm bảo thu nhập nếu sảy ra cháy rừng, mất trộm
 • Thời gian thanh toán lợi nhuận: ngay sau khi thu hoạch.

Chương trình quản lý rừng và cam kết thu nhập

 • Pháp lý rõ ràng minh bạch, sang tên công chứng ngay nếu khách hàng thanh toán đủ
 • Giá trị đầu tư đất ban đầu: 100tr/ha:
 • Đất rừng xản xuất
 • Thời hạn sử dụng 50 năm
 • Đã có sổ sang tên công chứng ngay
 • Giá trị đầu tư phát triển rừng bạch đàn 5 năm đầu: 65tr/ha
 • Cây giống, công trồng.
 • Chăm sóc và bón phân
 • Làm đường đi để chăm sóc và khai thác.
 • Giá trị đầu tư phát triển đường nội bộ: 5tr/ha
 • Giá trị đầu tư phát triển rừng bạch đàn 5 năm tếp theo: 40tr/ha
 • Chăm sóc và bón phân
 • Giá trị đầu tư phát triển rừng bạch đàn 5 năm tếp theo: 40tr/ha
 • Chăm sóc và bón phân
 • CP quản lý: 30 triệu/ha/chu kỳ. Bao gồm 3 chu kỳ, 5 năm/chu kỳ
 • Trong coi và quản lý rừng
 • Thanh toán sau khi thu hoạch
 • Cam kết thu nhập
 • Cam kết 150tr/ha/chu kỳ
 • Sản lượng thặng dư chia theo tỉ lệ 50/50 cho chủ đất và đơn vị khai thác
 • Bao gồm 3 chu kỳ
 • Khách hàng được cập nhật tiến độ thực hiện, tiến độ sinh trưởng qua hình ảnh hàng tháng và hỗ trợ đưa đón thăm rừng khi có nhu cầu.