Vị trí Đất Rừng Lạng Sơn

Lạng Sơn nằm ở vị trí Đông Bắc cách thủ đô Hà Nội khoảng 150 km, trên các tuyến quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B, 279 đi qua

Diện tích: 8310 km2, trong đó 512,559 km2 đất rừng lâm nghiệp, chiếm 61% tổng diện tích đất

Là điểm đầu tiên của Việt Nam trên 2 tuyến hành lanh kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) và hành lang Xuyên Á Nam Ninh – Singapore

Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng 55km

Phía Đông Bắc giáp Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc 253 km

Phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang 148 km

Phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh 49 km

Phía Tây giáp tỉnh Bắc Kan5 73 km

Phía Tây Nam giáp tỉnh Thái Nguyên 60 km

Vị trí Rừng Lạng Sơn
Vị trí Rừng Lạng Sơn